MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA BEYANI

Öniz Şarj markasıyla şarj üniteleriyle elektrik satışı gerçekleştiren Veri Sorumlusu Asm Dekorasyon Mobilya Granit Mermer İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (ASM, Şirket tarafından iletilen Müşteri Kişisel Veri İşlenme Aydınlatma Metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu aydınlatma metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, ç, d, e, f bentlerinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” istisna hükümleri hariç olmak üzere;

İstisna hükümlerine girmeyen ad, soyad, telefon numarası şeklindeki kişisel verilerimin; ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen amaçlar çerçevesinde veri sorumlusunun hissedarlar ve ortaklarına, özel hukuk tüzel kişilerine ve tedarikçilere aktarılmasına tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, özgür iradem ile onay veriyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Şirket tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalarla yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Şirket ile paylaşmış olduğum telefon ve e-posta ve mobil uygulamalar aracılığıyla adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Şirket tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.

KVKK kapsamında açık rızanızı geri almak, bilgi değişikliği yapmak veya belgenizin imha edilmesini istemeniz halinde, talebinizi Şirketimizin Ahi Mesut Mahallesi Elvan Caddesi No: 42-B Etimesgut / ANKARA adresine fiziken, posta veya noter kanalıyla iletebilir, info@oniz.com.tr adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.