MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

A. Kişisel Veriyi İşleyen Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri Sorumlusu: Asm Dekorasyon Mobilya Granit Mermer İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (ASM, Şirket) bünyesinde kurulan Öniz Şarj
Adres: Ahi Mesut Mahallesi Elvan Caddesi No: 42-B Etimesgut / ANKARA
İletişim: Tel: 444 9 276, E-mail: info@oniz.com.tr

B. İşlenen Kişisel Veriler

 1. Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, TC Kimlik No, Araç Plaka No, Aracınıza ilişkin bilgiler
 2. İletişim Bilgisi: E-mail, Telefon Numarası, Adres
 3. Lokasyon: Lokasyon Bilgileriniz
 4. Finans*: Banka Hesap Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri
 5. Müşteri İşlem: Hangi tarih ve tutarlarda alım yaptığınıza ilişkin veriler
 6. Pazarlama: Çerez Kayıtları
 7. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera ve Fotoğraf Kayıtları

*Web sitemiz ve telefon uygulamamız elektronik satışa uygun şekilde tasarlanmakta ve 256 Bit SSL ile korunmaktadır. Ödeme platformuna yönlendirildiğinizde gerekli koruma devam edecektir.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 1. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 2. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi
 5. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 6. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 7. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 9. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 10. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 11. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 12. Talep / Şikayetlerin Takibi
 13. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 14. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

1. Şirket hissedarları ve yöneticileri

Şirketimiz hissedarlar ve yöneticilerinin, mevzuat ve esas sözleşmemize göre şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunduğundan, özellikle kullanım miktarınızı içeren verilerinizin buralara aktarılması söz konusu olabilir.

2. Tedarikçiler/İş Ortakları/Müşteriler/Denetçi ve Danışmalar

a) Şirketimizce dışarıdan hizmet alındığı durumlarda kişisel verilerinizin hizmet sağlayıcılarına aktarılması söz konusu olabilir.
b) Özellikle şarj noktalarında yapılan elektrik satışına ilişkin alt yapının kurulması, işleyişin şekillenmesi, revizyonu ve denetimi için dışardan hizmet sağlanmaktadır. İlgili şirket ile aramızda gizlilik sözleşmesi bulunmakta olup sözleşmede verilerinizin KVKK kapsamında korunması açısından gerekli hükümler yer almaktadır. Web sitemizden ve telefon uygulamamız aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz alımlarınıza ve sunduğumuz diğer hizmetlere ilişkin verileriniz ilgili teknoloji şirketinde saklanmakta olup gerek duyulduğunda erişimimize açılmaktadır.
c) Finansal kayıtlarınız ödeme aracı olarak kullanılan ve sizin tercih ettiğiniz platformlar tarafından saklanacak olup, Şirketimizce tutulmayacaktır. İlgili ödeme platformları ile KVKKn kapsamında verilerinizin gizli tutulması ve taleplerinizin yerine getirilmesi hususunda sözleşme imzalanmakta olup haklarınız korunmaktadır.

3. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde aktarılması söz konusu olabilir.
E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi:

1. Elektronik

· Kişisel verileriniz web sitemize ve telefon uygulamalarımıza giriş yaptığınız haliyle serverlarda tutulmaktadır.

· Ödeme durumunda girdiğiniz kredi kartı bilgileriniz onay vermeniz durumunda ödeme platformunda (iyzico) tutulmaktadır.

2. Fotoğraf ve Video Görüntüleri

· Güvenlik ve satış sonrası müşteri hizmetlerimizin etkin bir şekilde yapılması amacıyla alım gerçekleştirdiğiniz alanlarda kamera kaydı alınmakta ve arabanızın fotoğrafı çekilmekte olup uyuşmazlık anında kullanılmak üzere alım yaptığınız saat, yer, miktar ve tutar bilgileri ile birlikte saklanmaktadır.

Veri Toplama Hukuki Sebebi

1. Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olarak 

· Tarafınızla kurulan yazılı üyelik sözleşmesi dahilinde yada üyelik olmamasına rağmen yapılan karşılıklı alım satım işlemi nedeniyle sözleşme kurulduğu dikkate alınarak bilgileriniz hem sizin kullanım kolaylığınız hem de sözleşme şartlarının sağlanması amacıyla işlenmektedir.

2. Kurumumuzun Meşru Menfaatlerinin Korunması

· Hem müşterilerimizin hem de şirketimizin güvenliği ve menfaatlerinin korunması amacıyla verileriniz işlenmektedir.

4. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

· Yapılan sözleşmeler kapsamında maddi ve manevi haklarınızın ve sorumluluklarınızın belirlenmesi amacıyla veri toplanması

5. Hukuki Yükümlülük

· Web sitemize girdiğinizde kanunen zorunlu olarak bazı verileriniz işlenmektedir.

6. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi

· Müşterilerimiz kendi istekleriyle web sitemizde üye olabilir yada telefonlarına telefon uygulamamızı indirebilirler. Bu bağlamda verilerinizin işlenmesi söz konusu olacaktır.

 

F. Kanun md.11’de Düzenlenen Haklarınız

Kanunun 11 inci maddesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz başvuru hakları sayılmıştır. Talebinizi Şirketimizin Ahi Mesut Mahallesi Elvan Caddesi No: 42-B Etimesgut / ANKARA adresine yazılı olarak ya da internet sitemizdeki (https://asmgroup.com.tr/index ) ilgili kişi başvuru formunu kullanarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu başvurunuz üzerine süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Kanun md.11 çerçevesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak şu haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.